Hopp til hovedinnholdet

Mobbeombud i Oslo, Kjerstin Owren, skriver om de voksnes ansvar for å lykkes med å skape trygge arenaer for barn der de «oppdras». 

De viktige voksne - hvordan tilrettelegge for en god ungdomstid var tittelen på fagseminaret 23. januar 2018. 

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis - rusfeltets samarbeidsorgan, skriver om den viktige rollen foreldre har i det rusforebyggende arbeidet. 

Dette og ni andre spørsmål får du svar på i dette nye heftet om et stoff som ofte presenteres som ufarlig og vanlig.

 - Med økt individuelt ansvar følger naturligvis også økt individuell risiko, skriver Arne Klyve*, faglig rådgiver i Sterk&Klar.

- Gode voksne heier -  ikke ved målstreken, men underveis, skriver psykiater Anne Kristine Bergem i denne kronikken skrevet for Sterk&Klar.