Foreldrerollen

Det er forskningsmessig belegg for å hevde at foreldrene er barn og unges viktigste ressurs og ingen kan som dem påvirke barns atferd og utvikling.

Det skrives og menes mye forskjellig om cannabis. En kunnskapsoppsummering av myter og fakta er nå samlet i et hefte og kan lastes ned.  

Ordet motivasjon stammer fra "movere", som på latin betyr "å sette i bevegelse". 

Noen enkle, men viktige ting å huske på som forelder.

En rollemodell er en person som man imiterer i handling og ord. Det finne gode og dårlige rollemodeller, i tillegg til anti-rollemodellen. 

18.00-20.00 21. januar 2019
17.30-19.00 23. januar 2019
18.00-20.00 24. januar 2019
18.00-20.00 24. januar 2019
18.00-20.00 24. januar 2019