Er cannabis mindre farlig enn alkohol?

Det skrives og menes mye forskjellig om cannabis. En kunnskapsoppsummering av myter og fakta er nå samlet i et hefte og kan lastes ned.  

En normalisering gjennom at både voksne og barn eksponeres for cannabis gjennom sosiale medier, tv-serier med mer, er med på å forsterke inntrykket av at cannabis kanskje er vanlig og ufarlig. Dette heftet er et ressurshefte for foreldre og andre som vil lære mer om dette temaet. Kriminaliserer vi noe "alle" gjør? Straffes bruk av cannabis for hardt? Hvordan påvirker cannabis hjernen? 

Alt dette og mere til forsøker man å gi svar på i dette heftet som er utarbeidet av Actis - rusfeltets samarbeidsorgan.