Fylker

Skoler

Kalender

Januar 2019

21 jan

18.00-20.00 21. januar 2019

Foreldretreff om foreldrerollen og foreldrenes betydning

Påmelding

23 jan

17.30-19.00 23. januar 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

24 jan

18.00-20.00 24. januar 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

24 jan

18.00-20.00 24. januar 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

24 jan

18.00-20.00 24. januar 2019

28 jan

18.00-20.00 28. januar 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

29 jan

18.00-20.00 29. januar 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

29 jan

18.00 29. januar - 20.00 20. januar 2019

Foreldretreff om psykisk helse, sosiale medier og spilling

Påmelding

30 jan

10.00-15.00 30. januar 2019

Sterk&Klar-fagdag om betydningen av foreldreinvolvering i forebyggende arbeid

Februar 2019

5 feb

18.00-20.00 5. februar 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

18.00-20.00 21. januar 2019
17.30-19.00 23. januar 2019
18.00-20.00 24. januar 2019
18.00-20.00 24. januar 2019
18.00-20.00 24. januar 2019