Fylker

Skoler

Kalender

Mars 2019

27 mars

18.00-20.00 27. mars 2019

Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskolen til videregående; alkohol, cannabis og russetid.

Påmelding

27 mars

18.00-20.00 27. mars 2019

Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskolen til videregående; alkohol, cannabis og russetid.

Påmelding

28 mars

18.00-20.00 28. mars 2019

Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskolen til videregående; alkohol, cannabis og russetid.

Påmelding

April 2019

2 april

18.00-20.00 2. april 2019

Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskolen til videregående; alkohol, cannabis og russetid

Påmelding

4 april

17.30-19.30 4. april 2019

Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskolen til videregående; alkohol, cannabis og russetid.

Påmelding

4 april

18.00-20.00 4. april 2019

Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskolen til videregående; alkohol, cannabis og russetid.

Påmelding

8 april

18.00-20.00 8. april 2019

Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskolen til videregående; alkohol, cannabis og russetid.

9 april

18.00-20.00 9. april 2019

Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskolen til videregående; alkohol, cannabis og russetid.

Påmelding

9 april

18.00-20.00 9. april 2019

Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskolen til videregående; alkohol, cannabis og russetid.

Påmelding

10 april

18.00-20.00 10. april 2019

Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskolen til videregående; alkohol, cannabis og russetid.

Påmelding

18.00-20.00 27. mars 2019
18.00-20.00 27. mars 2019
18.00-20.00 28. mars 2019
18.00-20.00 2. april 2019
17.30-19.30 4. april 2019