Fylker

Skoler

Kalender

Oktober 2018

3 okt

18.00-20.00 3. oktober 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med temaet "Psykisk helse og sosiale medier"

4 okt

18.00-20.00 4. oktober 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med temaet "Psykisk helse og sosiale medier"

4 okt

18.00-20.00 4. oktober 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med temaet "Psykisk helse og sosiale medier"

15 okt

18.00-20.00 15. oktober 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med temaet "Foreldrerollen og foreldrenes betydning"

16 okt

18.00-20.00 16. oktober 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med temaet "Foreldrerollen og foreldrenes betydning"

17 okt

18.00-20.00 17. oktober 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med temaet "Psykisk helse og sosiale medier"

23 okt

18.00-20.00 23. oktober 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med temaet "Psykisk helse og sosiale medier"

November 2018

28 nov

17.30-19.00 28. november 2018

Sterk&Klar-foreldretreff om cannabis og foreldre som forebyggere

18.00-20.00 20. september 2018
18.00-20.00 24. september 2018
17.30-19.30 25. september 2018
18.00-20.00 25. september 2018
18.00-20.00 26. september 2018