Fylker

Skoler

Kalender

Februar 2019

6 feb

18.00-20.00 6. februar 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

7 feb

18.00-20.00 7. februar 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

7 feb

18.00-20.00 7. februar 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

11 feb

18.00-20.00 11. februar 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

13 feb

18.00-20.00 13. februar 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

13 feb

18.00-20.00 13. februar 2019

Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskolen til videregående; alkohol, cannabis og russetid. 

Påmelding

14 feb

18.00-20.00 14. februar 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

20 feb

18.00-20.00 20. februar 2019

Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskolen til videregående; alkohol, cannabis og russetid.

Påmelding

21 feb

18.00-20.00 21. februar 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Mars 2019

5 mars

18.00-20.00 5. mars 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

18.00-20.00 21. januar 2019
17.30-19.00 23. januar 2019
18.00-20.00 24. januar 2019
18.00-20.00 24. januar 2019
18.00-20.00 24. januar 2019