Hareid ungdomsskule

18.00-20.00 17. september 2019

Foreldretreff for 8.trinn

Temaet er foreldrerollen og foreldre som forebyggere. 

18.00-20.00 23. september 2019
18.00-20.00 24. september 2019
18.00-20.00 26. september 2019
18.00-20.00 26. september 2019
18.00-20.00 2. oktober 2019