Knarvik ungdomsskule, 8. trinn

18.00-20.00 5. mars 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med Arne Klyve. Temaet er rusforebygging, alkohol og debut. 

Påmelding