Lagård ungdomsskole, 8. trinn

18.00-20.00 6. september 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med temaet "Foreldrerollen og foreldrenes betydning"