Lagård ungdomsskole, 8.trinn

18.00-20.00 21. mars 2017

Sterk&Klar-foreldretreff med Håvard Høyland om foreldrerollen i rusforebygging, alkohol og debut. 

18.00-20.00 28. august 2018
18.00-20.00 4. september 2018
18.00-20.00 4. september 2018
18.00-20.00 5. september 2018
18.00-20.00 5. september 2018