Lagård ungdomsskole, 8.trinn

18.00-20.00 21. mars 2017

Sterk&Klar-foreldretreff med Håvard Høyland om foreldrerollen i rusforebygging, alkohol og debut.