Lagård ungdomsskole, 8.trinn

18.00-20.00 21. mars 2017

Sterk&Klar-foreldretreff med Håvard Høyland om foreldrerollen i rusforebygging, alkohol og debut. 

17.00-18.30 27. august 2019
18.00-20.00 27. august 2019
18.40-20.00 27. august 2019
18.00-19.15 2. september 2019
19.15-20.00 2. september 2019