Lagård ungdomsskole, 9. trinn

18.00-20.00 4. oktober 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med temaet "Psykisk helse og sosiale medier"