Mellomhagen ungdomsskole, 8. trinn

18.00-20.00 12. september 2017

Sterk&Klar-foreldretreff om foreldrerollen og foreldresamarbeid.

17.00-18.30 27. august 2019
18.00-20.00 27. august 2019
18.40-20.00 27. august 2019
18.00-19.15 2. september 2019
19.15-20.00 2. september 2019