Seljord ungdomsskule, 8. trinn

18.00-20.00 16. januar 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med Mirjeta Emini. Temaet er rusforebygging, alkohol og debut. 

Påmelding

18.00-20.00 27. mars 2019
18.00-20.00 27. mars 2019
18.00-20.00 28. mars 2019
18.00-20.00 2. april 2019
17.30-19.30 4. april 2019