Sola ungdomsskole, 8. trinn

18.00-20.00 25. september 2017

Sterk&Klar-foreldretreff om foreldrerollen og foreldresamarbeid.

18.00-20.00 16. oktober 2018
18.00-20.00 17. oktober 2018
18.00-20.00 22. oktober 2018
18.00-20.00 23. oktober 2018
17.30-19.00 28. november 2018