Sola ungdomsskole, 8. trinn

18.00-20.00 16. oktober 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med temaet "Foreldrerollen og foreldrenes betydning"

17.30-19.00 28. november 2018