Sola ungdomsskole

Foreldretreff for 8.trinn, 21. oktober 2019  Påmelding

Foreldretreff for 9.trinn, 29. oktober 2019  Påmelding

Foto: Shutterstock

17.00-18.30 27. august 2019
18.00-20.00 27. august 2019
18.40-20.00 27. august 2019
18.00-19.15 2. september 2019
19.15-20.00 2. september 2019