Et forebyggingsprogram for foreldre

Har frihetsfokuset gjort det enklere eller vanskeligere å være forelder og voksen i møte med barn? Kan det bidra
til å skape utrygghet hos barn og unge? Dette undersøker vi nærmere på fagdagen 29. januar 2020. 

Hva mamma eller pappa sier betyr mye gjennom hele ungdomstiden. Det er helt nødvendig å få foreldrene med på laget for å skape en bedre og tryggere ungdomskultur.

Det skrives og menes mye forskjellig om cannabis. En kunnskapsoppsummering av myter og fakta er nå samlet i et hefte og kan lastes ned.  

Ny forskning fra Folkehelseinstituttet ser på hvordan ulike sammensetninger av risikofaktorer hos foreldrene påvirker barnas psykisk helse. 

Foto: Shutterstock

30. januar 2019 inviterer vi til fagdagen "Betydningen av foreldreinvolvering i forebyggende arbeid". Hold av datoen og meld deg på nå!

Foreldreprogrammet er etterspurt på enda flere skoler og vi har derfor behov for flere formidlere.