- et verktøy for foreldre

Brenner du for å drive viktig informasjonsarbeid inn mot foreldre og andre voksne med minoritetsbakgrunn og som er relativt ferske i landet? Da bør du klikke her. 

Vi er på utkikk etter en prosjektkoordinator i Sterk&Klar. Sterk&Klar er et foreldreprogram som er utviklet med tanke på å støtte og veilede foreldre i å tilrettelegge for en rusfri ungdomstid. 

Hva mamma eller pappa sier betyr mye gjennom hele ungdomstiden. Det er helt nødvendig å få foreldrene med på laget for å skape en bedre og tryggere ungdomskultur.

Det skrives og menes mye forskjellig om cannabis. En kunnskapsoppsummering av myter og fakta er nå samlet i et hefte og kan lastes ned.  

Ny forskning fra Folkehelseinstituttet ser på hvordan ulike sammensetninger av risikofaktorer hos foreldrene påvirker barnas psykisk helse. 

Foto: Shutterstock

30. januar 2019 inviterer vi til fagdagen "Betydningen av foreldreinvolvering i forebyggende arbeid". Hold av datoen og meld deg på nå!