Barneskole

Vi opplever stadig vekk at foreldre og skoler gir uttrykk for at de ønsker Sterk&Klar-foreldretreff allerede på barneskolen. Foreldre ønsker å være forberedt på det som møter dem som tenåringsforeldre i det barna begynner på ungdomsskolen. Derfor tilbyr vi også foreldretreff for foreldre som har på barneskolen. Utformingen og tilpasningen av foredragene og opplegget skjer i tett dialog med skole og/eller FAU slik at vi leverer et opplegg som treffer og oppleves relevant. 

Foredragsbase:

- foreldre som rollemodeller og grensesetting

- alkohol og cannabis

- alkoholnormen

- alkoholpolitikk

- overgangen fra ungdomsskolen til videregående

- psykisk helse, spilling og sosiale medier 

- å være forelder i Norge

            - kulturforskjeller

            - betydningen og viktigheten av integrasjon

- flerkulturelt perspektiv i forebyggende arbeid

Et Sterk&Klar-foreldretreff varer i to timer hvorav første timen er et foredrag og neste time er nettverking og erfaringsutveksling for foreldregruppen. Pris for et foreldretreff er på kr. 2000,-, i tillegg kommer eventuelle reisekostnader. 

Ta kontakt med oss her.