Elevmøter

Både politi og andre voksne rapporterer om at de stadig oftere møter på ungdom som tror at cannabis er ufarlig og kommer til å bli lovlig. Dette kan medføre at terskelen for å prøve cannabis blir lavere. Ungdata 2019 viste at hver fjerde gutt på vg3 oppga å ha røkt cannabis siste året. Dette er et høyt tall og med tanke på hvordan cannabisbruk påvirker hjernen, spesielt i en tid der hjernen stadig utvikler seg, er det viktig å forebygge og informere.

Vi vet også at cannabisbruk og alkoholkonsum henger tett sammen. Det skjer et hopp i bruken av alkohol i det ungdommene er over på videregående, ikke minst i russetiden. For mange ungdommer er bruk av alkohol en slags markering av overgang over til voksenlivet. Samtidig medfører bruk av alkohol en risiko for akutte skader, spesielt i ungdomstiden. Dette er det viktig å snakke med ungdommen om og ikke minst gi ungdommene muligheten til å drøfte dette seg imellom. 

Det er viktig å minne oss voksne på, men også ungdommen, at majoriteten av ungdom heldigvis ikke har røkt cannabis siste året. Det er også veldig viktig å informere om at stadig flere unge voksne oppgir å ikke ha brukt alkohol det siste året. Vi ser at en alkoholfri trend brer om seg. I Sterk&Klar er vi opptatt av å drive positiv forsterkning og gi en stemme også til alle de som faktisk velger å ikke bruke rusmidler. 

Vi har erfaring med å skreddersy og gjennomføre opplegg for ungdommer. 

Foredragsbase:

- kunnskap om skadevirkninger knyttet til bruk av alkohol og cannabis

- kunnskap om alkohol- og cannabisindustrien

- kunnskap om aktuell ruspolitikk

- forsterkning av positive holdninger

- bevisstgjøring om normer og hvordan utfordre disse

- samtale mellom ungdom om problemstillinger knyttet til bruk av rusmidler

- oppklare flertallsmisforståelser

Ta kontakt med oss her så kan vi sammen skreddersy et opplegg for dere. Prisen for et Sterk&Klar-foredrag er kr. 2000,-. I tillegg kommer eventuelle reisekostnader.