Rusforebygging handler om gode relasjoner

Vi har heldigvis gode politiske virkemidler i Norge som virker forebyggende, men den daglige samhandlingen mellom barn og foreldre er vel så viktig.

Å bli møtt med kjærlighet og respekt fra dag én, styrker selvbildet til barnet. Relasjoner og tilknytning påvirker også hjernens utvikling, rent fysiologisk. 

Ros og anerkjennelse er med på å legge grunnlaget for en god relasjon. Forutsigbare og konsekvente foreldre som gir mye kjærlighet, men også setter grenser fører som oftest til trygge barn. For en god relasjon handler ikke bare om kjærlighet, men også om tydelig grensesetting. Barn opplever det som trygt at foreldre setter grenser, forutsatt at foreldrene holder fast på det som er bestemt. En forelder som gir etter og lar grensene brytes, vil kunne føre til at barnet opplever en viktig omsorgsperson som inkonsekvent og utrygg. For øvrig er grenser en forutsetning for å kunne føle frihet. 

Det er lav sannsynlighet for skjevutvikling hos et barn som vokser opp med foreldre som kommuniserer godt med hverandre, uttrykker kjærlighet og omtanke for hverandre og barnet, setter tydelige og klare grenser hjemme, og bruker lite eller ingen rusmidler.

Vi kan derfor si at å bruke tid og energi til å bygge og opprettholde en god relasjon med barna våre, er en verdifull investering. 

Foto: Shutterstock