Virkemidler i Sterk&Klar

Sterk&Klar bygger på seks viktige virkemidler. 

Foreldretreff

Fire foreldretreff i samarbeid med skolen og FAU. To treff på 8. trinn, ett på 9. trinn og ett på 10. trinn. Treffene tematiserer positiv forsterkning, grensesetting, ros og positivt  fokus, psykisk helse, sosiale medier, alkohol og cannabis, overgangen mellom ungdomsskole til videregående. På alle våre treff legges det til rette for samtaler i foreldregruppen.

Samtalen

Det er et mål i programmet å legge til rette for gode vaner for en trygg samtale mellom barn og voksne i en fase da det skjer mange forandringer i barnas liv og foreldrene ikke lenger er en så naturlig del av barnas hverdag. 

Avtaler

På treffene oppfordrer vi foreldrene til å samsnakke om grenser og regler, og vi legger til rette for felles regler for trinnet eller klassen. Vi oppfordrer også foreldrene til å inngå gjensidig forpliktende avtaler med ungdommene sine på områder de opplever som viktige for barna. 

Ungdomskontrakten

Sterk&Klar inviterer ungdommene på de skolene som er med i programmet til å tegne en kontrakt om en rusfri ungdomstid. Dersom ungdommene holder avtalen i alle tre årene, deltar de ved avslutningen av det tiende skoleåret  i trekningen av en premier på kr. 20 000,- til førerkortopplæring. Dette gir ungdommene en fin anledning til å avstå fra alkohol med henvisning til kontrakten.

Vennetiltak

Alle foreldre som deltar i programmet oppfordres til å gjennomføre positive aktiviteter sammen med egne barn, og gjerne sammen med noen av barnas venner. Det er en fin anledning til å bli kjent med vennene samt markere seg som en viktig voksen. På 9. trinnet oppfordrer vi FAU`ene ved Sterk&Klar-skolene til å arrangere en aktivitetskveld for ungdommer og foreldre. Dette har vært gjort med stor suksess på flere skoler. 

Råd og veiledning

Vi tilbyr foreldre råd og veiledning på våre nettsider samt på programmets Facebook-side.

Foto: Shutterstock