Årvoll skole, 10.trinn - avlyst pga korona

18.00-20.00 25. mars 2020

Foreldretreff om overgangen mellom ungdomsskolen og videregående, cannabis og russetid