Årvoll skole, 8.trinn

18.00 18. mars - 20.00 28. mars 2020

Foreldretreff om alkohol, cannabis og foreldre som forebyggere

18.00-20.00 15. april 2020
18.00-20.00 16. april 2020
18.30-20.30 16. april 2020
18.00-20.00 21. april 2020
18.00-20.00 29. april 2020