Bamble voksenopplæring

8.30-10.30 21. februar 2020

Sterk&Klar Intro

18.00-20.00 23. januar 2020
18.30-20.30 23. januar 2020
9.15-13.30 27. januar 2020
12.00-14.00 28. januar 2020
9.45-14.30 29. januar 2020