Halden kompetansesenter

9.15-13.30 27. januar 2020

Sterk&Klar Intro

18.00-20.00 25. februar 2020
18.00-20.00 25. februar 2020
18.00-20.00 26. februar 2020
10.50-12.50 27. februar 2020
17.30-18.30 27. februar 2020