Hellvik ungdomsskole, 8. trinn

18.00-20.00 18. september 2017

Sterk&Klar-foreldretreff om foreldrerollen og foreldresamarbeid.

18.00-20.00 17. oktober 2019
18.00-20.00 21. oktober 2019
18.00-20.00 21. oktober 2019
18.00-20.00 22. oktober 2019
18.00-20.00 29. oktober 2019