Kvitseid Skole

19.00-20.30 5. oktober 2021

8.trinn ( første treff) 

Velkommen til treff om foreldrenes rolle og betydning.