Lagård ungdomsskole, 8. trinn

18.00-20.00 4. november 2021

Foreldretreff for 8. trinn

Foreldretreff med Håvard Høylandom foreldrerollen og foreldrenes betydning

Foreldre har stor innflytelse på sine barn. Man går foran som rollemodell, og da er det viktig å være obs på hva en formidler gjennom handlinger og holdninger. Ungdom trenger tydelige grenser og grenseløst med kjærlighet. Dette er noen av det vi skal snakke om på dette foreldretreffet. 

Håvard Høyland er en erfaren polititjenestemann som lenge har spesialisert seg på det kriminalitetsforebyggende arbeidet rettet mot barn og unge. Han har en variert bakgrunn fra ulike roller knyttet til dette arbeidet både i politiet og kommunen. I dag innehar han rollen som politispesialist innen barne- og ungdomskriminalitet og har blant annet et hovedansvar for å koordinere Sør-Vest politidistrikt sin samlede innsats. Han formidler budskapet i programmet med engasjement, humør og med mange gode og gjenkjennelige eksempler fra sitt eget hverdagsliv.

Alle foresatte bør få med seg dette foredraget i Sterk&Klar. Det er viktig at du møter selv om du kanskje har vært på dette treffet tidligere med eldre barn. Dette er en god anledning til å bli kjent med de andre foreldrene og prate om grensesetting, klasse- og oppvekstmiljø.

Påmelding