Nome voksenopplæring

10.50-12.50 27. februar 2020

Sterk&Klar Intro

18.00-19.30 12. april 2021
18.00-20.00 12. april 2021
18.00-20.00 13. april 2021
18.30-20.30 13. april 2021
18.00-19.30 14. april 2021