Ogna skule, 10. trinn - avlyst pga korona

18.30-20.30 16. april 2020

Foreldretreff for 10. trinn