Sola ungdomsskole, 10. trinn - avlyst pga korona

18.00-20.00 24. mars 2020

Foreldretreff for 10. trinn

10.10-12.00 25. januar 2021
11.45-13.45 4. februar 2021
18.00-20.00 9. februar 2021
18.00-20.00 10. februar 2021
18.00-19.30 16. februar 2021