Sterk&Klar Intro

12.00-14.00 29. mars 2021

Bodø voksenopplæring

18.00-19.30 12. april 2021
18.00-20.00 12. april 2021
18.00-20.00 13. april 2021
18.30-20.30 13. april 2021
18.00-19.30 14. april 2021