Sterk&Klar-treff på Gautesete skole, 10. trinn

18.00-20.00 16. februar 2022

Foreldretreff om rusmidler, russetid og overgangen til videregående skole med Håvard Høyland

Meld deg på her.

Ungdatatall viser at det skjer et hopp i alkoholbruken blant ungdom når de begynner på videregående, og selv om cannabisbruken blant norsk ungdom er veldig lav, skjer det likevel også et hopp i bruken av dette. De aller fleste er myndige når russetiden går i gang, men hvordan kan man som forelder likevel bidra til at ungdommene får en tryggere russefeiring? Hva er viktig å vite om cannabis og debatten knyttet til avkriminalisering og hvordan denne kan påvirke ungdommens syn på stoffet?

Dette er noen av spørsmålene vi vil besvare på det siste Sterk&Klar-foreldretreffet for dette kullet. Vi setter av tid til å prate og drøfte en case sammen med de andre i foreldregruppen.

Håvard Høyland er en erfaren polititjenestemann som lenge har spesialisert seg på det kriminalitetsforebyggende arbeidet rettet mot barn og unge. Han har en variert bakgrunn fra ulike roller knyttet til dette arbeidet både i politiet og kommunen. I dag innehar han rollen som politispesialist innen barne- og ungdomskriminalitet og har blant annet et hovedansvar for å koordinere Sør-Vest politidistrikt sin samlede innsats. Han formidler budskapet i programmet med engasjement, humør og med mange gode og gjenkjennelige eksempler fra sitt eget hverdagsliv.

Alle foresatte bør få med seg foredraget i Sterk&Klar.

Meld deg på her.