Sterk&Klar-treff på Tananger ungdomsskole, 8. trinn, 2. treff

18.00-20.00 9. mars 2022

Foreldretreff om rusforebygging, alkohol og cannabis med Roy Henning Aanestad

Meld deg på her

Tidlig alkoholdebut er ofte knyttet til større risiko for skader, vold og sykdom. Heldigvis stiger den gjennomsnittlige debutalder knyttet til alkohol jevnt og trutt og flere ungdommer velger å ikke begynne i det hele tatt. Samtidig er terskelen for å prøve cannabis, lavere enn før. Hvordan er du som forelder med på å påvirke denne utviklingen? Hvordan kan du forebygge i din familie, men også som en del av en foreldregruppe? Dette er noe av det vi vil svare på på dette foreldretreffet.

Like viktig som innholdet i foredraget denne kvelden, er det at vi tilrettelegger for at foreldregruppen får tid til å prate sammen. I løpet av kvelden skal dere bli enige om fem forebyggende tiltak dere vil ha fokus på de tre neste årene. Det har en god forebyggende effekt at foreldre setter grenser i fellesskap og samtidig er gode rollemodeller sammen.

Roy Henning er en dyktig formidler, som engasjerer publikum med sine erfaringer og sin humor. Han har god kjennskap til forebyggende arbeid etter mange år som politibetjent, og har mange gode råd til foreldre.

Meld deg på her