Stokksund ungdomsskule, 10. treff

18.00-20.00 23. mars 2017

Sterk&Klar-foreldretreff med Odd-Magne Koppen. Temaet er foreldrerollen i overgangen fra ungdomsskole til videregående.

18.00-20.00 20. november 2019
18.00-20.00 26. november 2019
18.00-20.00 7. april 2020