Tananger ungdomskole, 10. trinn

18.00-20.00 23. mars 2017

Sterk&Klar-foreldretreff med Håvard Høyland. Temaet er foreldrerollen i overgangen fra ungdomsskole til videregående.

18.00-20.00 17. oktober 2019
18.00-20.00 21. oktober 2019
18.00-20.00 21. oktober 2019
18.00-20.00 22. oktober 2019
18.00-20.00 29. oktober 2019