Stadig flere ungdommer velger bort alkoholen

Samtidig øker forbruket hos foreldre- og besteforeldregenerasjonen. Kanskje er dette en ungdomstrend foreldrene med fordel kan hive seg på?  

Norsk ungdom drikker og røyker minst i Europa. Dette gjelder også bruk av cannabis. Tallene hentet fra ESPAD-undersøkelsen fra 2015 viser også at det er en jevn nedgang av bruk av rusmidler blant ungdommene våre over tid. Dette stemmer godt overens med funn fra Ungdata 2016; det er færre ungdomskolelever som bruker alkohol og tobakk enn tidligere.  

Samtidig kan man stadig lese blogginnlegg, intervjuer og kronikker der ungdommer og unge voksne gir uttrykk for at alkohol er ukult og tar et oppgjør med alkoholkulturen og drikkepresset. Hvorfor det er blitt slik her til lands, kan det være mange forklaringer på.

Vi har en generasjon veloppdragne og hjemmekjære ungdommer som tilbringer mer tid hjemme, hvor mange velger å bruke en del tid på dataspilling. Sosiale medier og apper gjør at vi i dag kan kommunisere og dele opplevelsene våre uten å måtte gå ut og møtes. Dette kan være en forklaring på at ungdom tilbringer mer tid hjemme. Ønsket om å lykkes på skolen og få en god utdanning, i tillegg til å være sunn og veltrent, gjør at alkohol og fyll kommer i andre rekke. Professor i sosiologi v/ UiO, Willy Pedersen, har sammenfattet denne utviklingen og mulige forklaringer i en spennende kronikk, og det er interessant hvordan vi nå har en situasjon der ungdommene slutter å drikke, mens "(f)oreldrene gleder seg over at Europas største taxfree åpner på Gardermoen."

Vi har også en alkohol- og ruspolitikk som har en god forebyggende effekt. Aldersgrenser, reklameforbud, begrenset tilgjengelighet, høye avgifter og Vinmonopol bidrar til at forbruket her i landet er relativt lavt, både blant ungdom og voksne. Dette er tiltak som virker og som det er viktig at voksne støtter opp om.

Når vi har en slik positiv trend blant ungdommen, er det viktig at foreldre og andre voksne er med på å forsterke denne. Vi har ofte en tendens til å snakke om alkohol som en viktig markør for overgangen til voksenlivet, og vi forventer nesten at ungdommene skal begynne å drikke på et eller annet tidspunkt. Det er viktig å være obs på dette, spesielt foreldre, for forskning viser at foreldres tydelige holdninger mot alkoholbruk i tenårene har en forebyggende effekt. 

Foto: Shutterstock