Sterk&Klar åpner opp for flere formidlere

Foreldreprogrammet er etterspurt på enda flere skoler og vi har derfor behov for flere formidlere.

Vi anerkjenner foreldrenes viktige rolle i det rusforebyggende arbeidet, og er opptatt av å ha foreldrene med på laget slik at vi sammen kan tilrettelegge for en mest mulig rusfri ungdomstid. 

Som formidler for Sterk&Klar skal du ha
- erfaring med å formidle og holde foredrag
- evnen til å engasjere og holde oppmerksomheten til et større publikum
- et tydelig standpunkt på at ungdom ikke skal benytte seg av rusmidler
- en interesse av å utfordre dagens alkoholkultur

Som formidler for Sterk&Klar får du
- kompetanse på effektive rusforebyggende tiltak
- kompetanse på forelder-barn relasjon og betydningen av denne
- opplæring i formidlingsteknikk
- honorar på kr. 1500,-
- for hvert gjennomførte foredrag
- dekket reiseutgifter i tilknytning til foredrag

Opplæring finner sted i slutten av mai. 

Hvis du kjenner at dette er noe for deg, send søknad og CV til prosjektleder på mail mirjeta.emini@iogt.no innen 23. april. 
Skulle du lure på noe, ring gjerne på tlfnr. 23214583

Foto: Shutterstock