Hva foreldre opplevde som nyttig

"Nyttig forelesning om foreldrerollen i forhold til alkohol og påvirkning på ungdommen. Godt å høre nyanserte tanker om relasjoner og rusbruk/misbruk."

"Nyttig å møte andre foreldre og diskutere med dei."

"Kjekt og lærerikt tema. Eksemplene var lette å kjenne seg igjen i. Fin blanding av alvor og humor."

"Mye gode tips. Viktige vanskelige spørsmål som ble tatt opp i diskusjon. Mange kjente eksempler som gjorde foredraget bra."

"Alt var bra. Hvis jeg skal trekke fram en ting så var det nyttig med spørsmålene som skulle diskuteres på slutten av møtet. Fint å diskutere med andre foreldre."

"Å få satt ord på hva en tenåring er og hva han/hun går gjennom var interessant. Å høre at en fagperson mener vi fremdeles har mulighet til å påvirke og ta vare på våre ungdommer, at vi fremdeles har innflytelse og makt når vi føler vi er i ferd med å miste dette, føltes godt. Råd og tips om hva vi bør gjøre mer av og hva vi bør prøve å unngå var også nyttig."