Hva foreldrene synes om våre formidlere

"Engasjert, tydelig, troverdig."

"Klart og tydelig budskap, knyttet direkte opp mot både erfaring og forskning."

"Kjempebra, engasjert og med humor."

"Engasjerende og oppdatert. Samtidig som han trekker inn egne gjenkjennbare historier."

"Veldig engasjerende. God til å formidle. Tydelig struktur. Flink til å få lytter til å tenke / være med i resonementene."

"Hun er en sterk og klar person med god kunnskap innen det området hun er ekspert på."

"Dyktig formidler, kunne det han snakket om. La det frem på en interessant måte."

"Formidlarane er tydlege og utfyller kvarandre! Synst dei er gode på å legge vekt og fokus på det som er viktig og snakke mindre om det som idag er "allmenn kunskap". Veldig bra :)"

"Reflektert formidler som har kjennskap til hvordan et familieliv virker. En skjønner at han arbeider med der ungdom/voksne oppholder seg. Godt å se at han er opptatt av ungdommene og deres liv nå og fremover."