Gautesete skole

Foreldretreff for 8. trinn

Foreldretreff for 10.trinn

Foto: Shutterstock

10.10-12.00 25. januar 2021
11.45-13.45 4. februar 2021
18.00-20.00 9. februar 2021
18.00-20.00 10. februar 2021
18.00-19.30 16. februar 2021