Lagård ungdomsskole

Foreldretreff for 8. trinn                  Påmelding

Foreldretreff for 8.trinn (2.treff)      Påmelding

Foreldretreff for 9.trinn                   Påmelding

Foreldretreff for 10.trinn                 Påmelding

Foto: Shutterstock

9.45-11.15 24. september 2021
18.00-20.00 28. september 2021
12.30-14.30 29. september 2021