Nærbø ungdomsskule

Foreldretreff for 8.trinn, 24. september 2019    Påmelding

Foreldretreff for 9.trinn, 17. september 2019    Påmelding  

Foto: Shutterstock

12.00-14.00 28. januar 2020
9.45-14.30 29. januar 2020
18.30-20.30 30. januar 2020
18.00-20.00 4. februar 2020
19.15-21.00 4. februar 2020