Ogna skule

Foreldretreff for 8.trinn, 17. september 2019     Påmelding 

Foreldretreff for 9.trinn, 18. september 2019     Påmelding 

Foto: Shutterstock

18.00-20.00 23. januar 2020
18.30-20.30 23. januar 2020
9.15-13.30 27. januar 2020
12.00-14.00 28. januar 2020
9.45-14.30 29. januar 2020