Sola ungdomsskole

Foreldretreff for 8.trinn, 12. februar 2020 Påmelding

Foreldretreff for 10. trinn, 24. mars 2020 Påmelding kommer

Foto: Shutterstock

12.00-14.00 28. januar 2020
9.45-14.30 29. januar 2020
18.30-20.30 30. januar 2020
18.00-20.00 4. februar 2020
19.15-21.00 4. februar 2020